Z czego składa się audyt finansowy?

Na samym początku warto wyjaśnić czym jest sam  audyt. Audyt jest to niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Przedmiot audytu jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji (polityki, procedury).

To, co jest bardzo ważne, to aby nie traktować audytu jak polowanie na czarownice, czy sposobu na wytykanie błędu pracownikom, ale jako element umożliwiający usprawnienie działanie jednostki oraz pomocy w rozwiązaniu zaistniałych problemów. Źle przeprowadzony audyt finansowy będzie właśnie kojarzony z kontrolą i wyszukaniem błędów i pomyłek pracowniczych, co może spowodować, że atmosfera w danej jednostce będzie pełna wzajemnych oskarżeń. Aby tego uniknąć, należy zdać się na pomoc niezależnej i doświadczonej firmy konsultingowej, jaką np. jest assay.pl.

Przechodząc do tematu samego audytu finansowego, zwanego inaczej rewizją finansową, należy rozpocząć od samej definicji takiego audytu. Jest to to całościowe badanie sytuacji finansowej przez biegłego rewidenta. Powinno dostarczyć podstawy do stwierdzenia, czy przedstawia ono czytelnie i jasno sytuację finansową i majątkową oraz wynik finansowy jednostki.

Biegły rewident na podstawie badania ma zadanie stwierdzić, czy przedstawione sprawozdanie finansowe:

  • jest zgodne z zasadami rachunkowości (zarówno z ustawą o rachunkowości, jak też przepisami zawartymi w międzynarodowych standardach)
  • jest zgodne z przepisami prawa, które obowiązują jednostkę
  • jest zgodne z postanowieniami umowy lub statutu, które mają wpływ na jej sprawozdanie
  • ma pokrycie w księgach rachunkowych prowadzonych również zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • w sposób jasny i rzetelny przedstawia wszystkie informacje, które są istotne do oceny sytuacji jednostki

Wyniki takiej rewizji są przedstawianie jako opinia biegłego rewidenta. Jest ona uzupełniona o raport, który jest bardzo istotny. To on potwierdza możliwość kontynuowania działalności przez jednostkę w niezmienionym istotnie zakresie, a także że jej sytuacja finansowa nie jest poważnie zagrożona, przynajmniej w okresie 12  miesięcy od dnia bilansowego, co jest oczywiście, bardzo ważną kwestią dla dalszej działalności przedsiębiorstwa czy organizacji.

Więcej informacji na temat audytu finansowego i jego zastosowania możesz uzyskać na stronie assay.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *