Odprowadzenie podatku od otrzymanej zaliczki

Obecnie popularne staje się wpłacanie zaliczek za wykupione usługi między przedsiębiorstwami. Polega to na uiszczeniu zaliczki przed realizacją świadczenia, w następnej kolejności kwotę powinno się u...

Co ma wpływ na proces sprzedaży funduszy?

Złożenie polecenia sprzedaży funduszu to pierwszy krok w realnym procesie jego zbycia. Ponieważ są to kroki uzależnione od kilku czynników, na zakończenie aktywności w tym obszarze trzeba najczęściej...

Kto ma prawo do zwolnienia z podatku?

Warunkiem zwolnienia od podatku jest nie przewyższenie wartości opodatkowanej sprzedaży określonej w ustawie. Natomiast z tych norm są wyłączone działalności świadczące usługi prawnicze i doradcze. P...

Produkty bankowe w ujęciu podatkowym

Biznesmeni niejednokrotnie korzystają z usług bankowych w sektorze otwarcia rachunku firmowego. To konto bankowe jest wykorzystywane do prowadzenia rozrachunków w związku z prowadzoną spółką. Niestet...

Kto nie musi się martwić o podatek VAT?

Podatek VAT, inaczej mówiąc podatek od towarów i usług, jest najbardziej popularny wśród krajowych właścicieli firm. Przepisy opisują sytuacje, w których należy przyjąć opodatkowanie oraz kiedy można...

Jakie firmy odprowadzają podatek ryczałtowy?

Ryczałtowe opodatkowanie oznacza, że przychodów nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi na ogólnych zasadach. Płatnik ma obowiązek odjąć całość należnego podatku z realizowanej operacji, a uz...

Kiedy przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

Pracownik ma gwarancję wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez okres, gdy następuje u niego niezdolność do wykonywania pracy z powodu choroby lub odizolowania wynikającego z choroby zakaźnej. Te okre...

Kiedy zaliczka podlega opodatkowaniu?

Niejednokrotnie nabywcy wpłacają zaliczkę z tytułu usług wykonywanych przez zleceniobiorcę. Najczęściej jest to wymóg przedsiębiorstwa i stanowi asekuracje w sytuacji rezygnacji z odbioru zamówionych...

Rozbieżność w rozumieniu ustawy o CIT

Niejednokrotnie w momencie, gdy podatnik otrzymuje pełne wynagrodzenie przed wykonaniem zadania, pojawia się problem z rozliczeniem. Akt prawny o CIT określa jak trzeba zareagować, jednak pewne organ...