Spółki pod kierownictwem kobiet

Niedawno Unia Europejska zwróciła uwagę na sytuację kobiet w dużych przedsiębiorstwach. Okazało się bowiem, że przeważnie mężczyźni obejmują kierownicze stanowiska, a udział kobiet nie przewyższa 10%...

Czym jest rdzeń w nazwie spółki?

W sektorze gospodarczym zwrot „firma” opisuje zazwyczaj samą działalność gospodarczą oraz przyjęte zasady jej prowadzenia. Natomiast firma w spółce nie wnosi nic nieznanego w prawo organizacji, a jes...

Jakich spółek jest najwięcej na Ukrainie?

W ostatnich latach coraz liczniejsza grupa inwestorów skupia się na rynku Ukrainy. Ponad 80% akcjonariuszy ukraińskich to mieszkańcy Unii Europejskiej. Jaką firmę można prowadzić w tym państwie? Zgod...

Zatrudnienie w spółkach cywilnych

Niejednokrotnie spółka cywilna zatrudnia pracowników. Nie posiada ona statusu podmiotu prawnego, więc są pewne wymagania, do których trzeba się dostosować, by być pracodawcą. Prawo klarownie opisuje,...

Spółka cywilna w Niemczech

Zasady funkcjonowania spółki cywilnej na obszarze Niemiec są określone w niemieckim Kodeksie Cywilnym, który podaje, iż jest to podmiot gospodarczy stworzony do uzyskiwania wspólnych celów. Wypracowa...