O czym mówi porozumienie menedżerskie?

Kontrakt menedżerski to umowa tak określanego rzetelnego działania, funkcjonująca na identycznych regułach co standardowa umowa zlecenie. W przypadku kontraktu menedżerskiego istotne jest to, że jego...

Wynajmujemy lokal na biuro

Podjęcie decyzji o prowadzeniu własnej firmy to poważny krok. Pierwszym problemem, jaki spotkamy w trakcie wdrażania zamierzeń w życie jest odnalezienie odpowiedniego pomieszczenia biurowego. W przyp...

Ile wynosi wynagrodzenie podczas urlopu?

Zatrudniony świadczący pracę na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego, w trakcie którego pobiera pełne wynagrodzenie. Oznacza to, że podczas pobytu na urlopie pobiera wynagrodzeni...

Jaką umowę podpisać ze studentem?

Studenci, którzy nie przekroczyli 26. roku życia nie mają przymusu uiszczania składek społecznych. Definiuje to, iż najlepszą dla nich umową o prace jest umowa zlecenie, która jest również dobrym nar...

Kto sporządza regulamin wynagrodzeń?

Pracodawca ma prawo ustanowić wewnętrzne akty prawne wiążące wszystkich zatrudnionych. Jednym z takich pism jest kodeks wynagrodzenia, w którym zawarte są zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikom....

Umowa zlecenie a urlop i okres wypowiedzenia

Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest to umowa o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tej formy zatrudnienia znajdują się w Kodeks...

Powierzchnia biurowa w prywatnym mieszkaniu

Często występuje sytuacja, że przedsiębiorca prowadzi firmę we własnym mieszkaniu. Przyjmuje kontrahentów lub prowadzi biuro na określonej przestrzeni mieszkalnej. W związku z tym może on zaliczyć do...

Samochód prywatny wliczony w koszty firmy

Terminem „kosztów uzyskania przychodu” z posiadania działalności gospodarczej są wydatki wytworzone w ramach poczynań zarobkowych. Należności uiszczone na samochód prywatny mogą być włączone do koszt...