Kto musi kupić nową kasę fiskalną?

Wraz z początkiem października 2013 roku będą obowiązywać nowe reguły drukowania paragonów fiskalnych. Otóż taki dokument będzie musiał mieć obowiązkowo oznaczenie „paragon fiskalny”, opisywać uzyska...

Na czym polega praca wirtualnego asystenta?

Wirtualny asystent to rodzaj pracy wykonywanej w domu. Dla kogo zawód wirtualnego asystenta może być właściwym zajęciem? Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należą: sprawna przesyłka d...

Kiedy pracownik odpowiada za szkody w firmie?

Pracownik ponosi konsekwencje za szkody powstałe w wyniku niedopełnienia swoich obowiązków bądź innego działania, które przyczyniło się do zwiększenia strat materialnych zakładu pracy. Jeśli przedsię...

Na jakich zasadach pracują Anioły Biznesu?

Aktualnie można znaleźć coraz więcej prywatnych inwestorów nazywanych Aniołami Biznesu. Aby stworzyć taką sieć potrzebne są odpowiednie środki, a celem jest wspomaganie konkretnych pomysłów w początk...

Jakie są warunki zatrudnienia młodocianych?

Przepisy regulują możliwość zatrudnienia osób młodocianych. Pracodawcy, którzy rozważają takie działanie muszą jednak uwzględnić liczne ograniczenia, jakie wiążą się z przyjęciem do pracy takiego pra...

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

W Kodeksie Pracy opisane są regulacje dotyczące czasu pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Dzięki temu mogą oni brać udział w rynku pracy. Zgodnie z normami prawnymi czas pracy osób niepełnosp...

Czym zajmują się organizacje związkowe?

W polskich przepisach prawa pracy interesy pracowników przedstawiane są przez organizacje związkowe. Ponad zakładowa organizacja zawodowa to ogólnokrajowy związek zawodowy, zrzeszenie związków zawodo...