Obowiązkiem gminy jest płacenie podatku od nieruchomości

Gmina płaci podatki od nieruchomości, których jest właścicielem. W ich skład wchodzą zarówno lokalizacje, które nie zostały wydane w posiadanie innym organom, jak również niepodlegające zwolnieniu z opodatkowania na mocy prawa.

Uiszczanie podatków jest zadaniem posiadacza. Jeśli gmina przekaże na podstawie porozumienia siedzibę, czy inny obiekt budowlany, zostanie wyłączona z odprowadzenia podatku. Podpisanie umowy nie jest obowiązkiem, ponieważ prawo wyraźnie wskazuje, że uiszczenie odpowiednich opłat podatkowych jest zadaniem posiadacza, a nie właściciela posiadłości.

Z powyższego wynika, że gmina musi opłacić podatek za wszystkie posiadane obiekty, które nie zostały przekazane innym organom. Wiążą ją także opłaty za lokalizacje, które nie są zwolnione ani wyłączone z opłacania podatku, ale są w posiadaniu gminy.

W praktyce niejasności te są rezultatem niesprecyzowania reguł związanych z określaniem tożsamości organów zobowiązanych do uiszczania podatków od nieruchomości. Z tego względu organy podatkowe mają prawo żądać opłat podatkowych od gminy.

Paula Honc
bweek.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *