Obligacje korporacyjne czy akcje? Ocena ryzyka inwestycyjnego

Chcesz ulokować oszczędności w rentowną inwestycję? Kusi Cię wizja wysokich zysków związanych z inwestowaniem w akcje, ale boisz się podjąć ryzyko? Zastanów się nad oceną ryzyka inwestycyjnego związanego z każdym z tych rozwiązań.

Jak inwestować w akcje?

Akcje to papiery wartościowe o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym. Emitowane są przez przedsiębiorstwa, które pozyskują kapitał na rozwój firmy, a akcjonariusz będący w ich posiadaniu nie tylko bierze udział w zyskach spółki, ale również może podejmować decyzje dotyczące jej funkcjonowania (oddaje swój głos na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy).

Akcje dzieli się na zwykłe oraz uprzywilejowane. Ten drugi rodzaj papierów wartościowych może uprawniać właściciela do dodatkowych korzyści, takich jak udział w dywidendzie lub podwójna ilość głosów na zgromadzeniu.

Ponadto wyróżnia się akcyjne papiery wartościowe imienne (w których zamieszczane są dane osobowe konkretnego inwestora) oraz na okaziciela. Aby móc inwestować w akcje należy posiadać rachunek maklerski, na którym muszą znaleźć się odpowiednie środki, umożliwiające późniejsze składanie zleceń zakupu papierów wartościowych. Po zakupie akcji należy obserwować zmiany kursu na giełdzie, które decydują o tym, czy inwestor na nich zarobi, czy straci.

Dla kogo obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, w których emitent (może nim być spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) stwierdza, że jest dłużnikiem inwestora (w tym wypadku mowa jest o obligatariuszu) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń względem niego.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że inwestor decydując się ulokować środki w wybrane przedsiębiorstwo, wykupuje papiery wartościowe za ich wartość nominalną. Po terminie wykupu, który kończy okres trwania inwestycji, odzyskuje całą tę kwotę wraz z należnymi odsetkami, które mogą być wypłacane w regularnych odstępach czasu lub w jednorazowo, wraz z wartością nominalną.

Obecnie większość inwestorów decyduje się na handel obligacjami na rynku wtórnym Catalyst. Tak samo jak w przypadku akcji, konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego, choć wahania wartości papierów wartościowych nie są tak wysokie. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, można skorzystać z pomocy jednego z Autoryzowanych Doradców Catalyst, np. http://bestcapital.pl/dla-inwestorow/obligacje-korporacyjne/, który wyjaśni mechanizmy rządzące giełdą.

Akcje czy obligacje? Poziom ryzyka inwestycyjnego

Omawiając ocenę ryzyka inwestycyjnego, w dużym skrócie można założyć, że w przypadku akcji występuje większe ryzyko strat, natomiast obligacje korporacyjne są bardziej bezpieczną formą inwestycji.

To, czy inwestor zarobi na akcjach, zależy od wysokości kursu w momencie ich zakupu i sprzedaży. Często jest tak, że spółka w krótkim czasie znacząco traci na wartości (co może być związane np. ze skandalem z jej udziałem), przez co akcjonariusz musi „trzymać” papiery wartościowe, aż się „odbiją”. Jednak zwolennicy tej formy lokowania kapitału mogą sporo zarobić dzięki akcjom długoterminowym.

Natomiast ryzyko inwestowania w obligacje korporacyjne w dużej mierze zależy od inwestora. Jeśli emitent jest w dobrej kondycji finansowej, oferuje niższe oprocentowanie, co oznacza mniejszy zysk. Zarobek jest jednak stabilny i regularny, a ryzyko niewypłacalności niskie. Za to spółki nowe na rynku lub będące w złej sytuacji ekonomicznej muszą zachęcić potencjalnych inwestorów wyższym oprocentowaniem. W tym wypadku liczy się przede wszystkim rozsądna kalkulacja, a wiele tak naprawdę zależy od podejmowanych Ciebie decyzji.

Obligacje korporacyjne są dla osób, które szukają sposobów na dywersyfikację portfelu inwestycyjnego lub myślą o bezpiecznym, rentownym lokowaniu kapitału. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zyski nie będą tak spektakularne, jak w przypadku akcji.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *