Kto ma prawo do zwolnienia z podatku?

Warunkiem zwolnienia od podatku jest nie przewyższenie wartości opodatkowanej sprzedaży określonej w ustawie. Natomiast z tych norm są wyłączone działalności świadczące usługi prawnicze i doradcze.

Próg, jakiego nie można przewyższyć, by zostać zwolnionym z obowiązku płacenia podatku równa jest 150 000 zł w minionym roku podatkowym.

W ostatnim czasie ustawodawca zmniejszył ilość podmiotów, które mogą zabiegać się o zwolnienie. Świadcząc usługi doradcze i prawnicze nie mamy możliwości skorzystać już z powyższej zniżki. Natomiast istotniejsze jest ustalenie, jakie firma będzie oferowała usługi. Kiedy biuro rachunkowe zawrze w swojej propozycji doradztwo podatkowe, także nie uzyska ulgi. Wszelkie działania podatkowe, takie jak tworzenie ksiąg podatkowych i innych katalogów jest już zawarte w usługi doradcze.

W rzeczywistości często istnieją problemy, ze względu na niedoprecyzowanie w prawie pojęcia „doradztwo”. Aby wyjaśnić można zwrócić się o radę do odpowiedniego urzędu bądź też zaznajomić się z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *