Kiedy pracownik odpowiada za szkody w firmie?

Pracownik ponosi konsekwencje za szkody powstałe w wyniku niedopełnienia swoich obowiązków bądź innego działania, które przyczyniło się do zwiększenia strat materialnych zakładu pracy.

Jeśli przedsiębiorca udowodni udział podwładnego w wypadku, to pracobiorca będzie musiał pokryć wszelkie straty. Jednakże osoba zatrudniona w zakładzie pracy nie jest zmuszona do naprawienia błędów, jeśli inicjatorem wydatków był sam kierownik zakładu bądź inny pracobiorca.

Podwładny w żadnym wypadku nie odpowie za nieodpowiednie warunki pracy, niepoprawną organizację czasu wykonywania obowiązków służbowych oraz zaniechanie badań. Dodatkowo zatrudnieni w firmie nie poniosą prywatnych szkód z tytułu włamania lub utraty dóbr zakładu pracy przez obce podmioty. Ponadto na wysokość pensji pracobiorców nie może wpływać wysokość przychodów generowanych przez biznesmena w danym okresie.

W praktyce pracobiorca nie odpowie za żadne wydatki niezwiązane bezpośrednio z jego obowiązkami ujętymi w indywidualnej umowie zatrudnienia. Kodeks Pracy nie przewiduje odpowiedzialności grupowej zleceniobiorców zatrudnionych w tym samym miejscu pracy, ponieważ odpowiadają oni indywidualnie za swoje postępowanie.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *