Jakie zadanie obejmuje usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zostało opisane w ustawie o rachunkowości. Według przepisów jest to prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

– tworzeniu w sposób sukcesywny i poukładany ksiąg rachunkowych i pozostałej dokumentacji księgowej,

– okresowym dokonywaniu inwentaryzacji faktycznego stanu aktywów i pasywów oraz ich oszacowania,

– przygotowywaniu raportów finansowych oraz zbieraniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej,

– badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych w zakresie przewidzianym przepisami.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są uprawnione do prowadzenia w imieniu klientów ksiąg podatkowych oraz sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych.

Do realizowania usług dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych uprawnione są osoby posiadające certyfikat księgowy, są wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub doradcy podatkowi.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *