Jakie są konsekwencje podatkowe przy rezygnacji z wynagrodzenia?

Okazyjnie można się spotkać z sytuacją, kiedy członek rady nadzorczej rezygnuje dobrowolnie z pobrania wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją. Jakie konsekwencje podatkowe niesie ze sobą taki wybór?

Ustawa wskazuje, że przychodem jest także suma umorzonych wierzytelności. Natomiast nie został zdefiniowany termin samego umorzenia. Dlatego też najczęściej przyjmuje się, że jest to zwolnienie z długów. Normy stanowią, że aby umorzyć zobowiązania wierzyciel musi zwolnić z nich dłużnika, a ten z kolei je przyjąć. Bezprawnym jest, żeby tylko wierzyciel tak zadecydował, bez aprobaty dłużnika.

Jeśli wynagrodzenie wynika z porozumienia między firmami i jest miedzy nimi zobowiązanie, to zwolnienie z niego jest uznane za przychód.

W praktyce przepisy długo nie były sprecyzowane, więc głos zabrał sąd, następnie wykonano nowelizację ustaw na przesłankach, które zostały powyżej przedstawione.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *