Jakie dane identyfikacyjne muszą umieszczać firmy na dowodach transakcji?

W Kodeksie Spółek Handlowych znajdziemy dokładny wykaz danych, jakie muszą być podane w trakcie wysyłania pism i zamówień drogą papierową jak i mailową.

Rozporządzenie obejmuje instytucje komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz jednostki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo rozsyłające dokumenty potwierdzające transakcje gospodarcze musi zadbać o to, by widniała na nich:

– pełna nazwa spółki wraz z jej adresem,

– numer potwierdzający wpisanie przedsiębiorstwa do rejestru działalności gospodarczych w kraju,

– numer NIP,

– sumę zgromadzonego kapitału zakładowego.

Dane kontaktowe muszą zostać wyraźnie napisane i umiejscowione w obszarze widocznym dla adresata. Brak wyżej opisanych informacji identyfikacyjnych jest niezgodny z prawem oraz świadczy o braku profesjonalizmu w zarządzie partnerskiej jednostki.

Opisana zmiana w Kodeksie Handlowym dotyczy pism firmowych wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, ale również drogą mailową oraz faksem. W rzeczywistości najwięcej uchybień notuje się w e-mailach oraz wydrukach faksu.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *