Jak rozliczać koszty w spółkach cywilnych?

Jednym z bardziej istotnych zadań każdego przedsiębiorstwa jest rzetelne przedstawianie kosztów uzyskania przychodu. Okazuje się natomiast, że każda firma ma swoje procedury związane z potwierdzaniem wydatków. W taki sposób odbywa się to w odniesieniu do spółki cywilnej, która ma odrębny sposób dokumentowania kosztów. Jak to działa?

W pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić, że wspólnicy mogą odliczać koszty ze wspólnego konta spółki, bowiem każdemu przysługuje się tyle samo i może zarządzać przydzieloną częścią procentową łącznej kwoty.

Oprócz tego warto dodać, że zyski spółki cywilnej nie są obarczone podatkiem, aczkolwiek nie można zapominać, że opodatkowane są dochody każdego wspólnika oddzielnie. Stąd prosty wniosek, że za podatnika uważa się członków, a nie spółkę jako instytucję gospodarczą.

Dość ciekawy jest również fakt, że w obliczu przepisów spółka cywilna nie jest uważana za przedsiębiorstwo. Jednak wspólnicy nazywani są przedsiębiorcami. To bardzo trudne i trochę sprzeczne, ale wytyczne zostały sformułowane tak, aby rozwiązywać spory ustawowe i zakryć luki prawne.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *