Jak bronić się przed mobbingiem?

Mobbingiem jest notoryczne traktowanie zatrudnionych w sposób nieetyczny i wrogi. Napawanie lękiem zatrudnionego czy różnorodne groźby są powszechne w firmach. Obecnie wiele osób podejmuje pracę w oparciu o umowę zlecenie. Czy w takim wypadku są oni objęci ochroną przed powyższym postępowaniem?

Regulacja dotycząca mobbingu zawarta jest w Kodeksie Pracy, więc odnosi się do podmiotów świadczących pracę w oparciu o umowę o pracę, wyboru, powołania czy mianowania. Tymczasem umowa zlecenie jest kontraktem cywilnoprawnym, co za tym idzie obowiązuje ją Kodeks Cywilny.

Mobbing ma charakter naruszania dóbr osobistych, a prawo broni przed takim zachowaniem. Także niezależnie od tego czy jest to umowa o pracę czy zlecenie mamy prawo dochodzić odszkodowania.

W praktyce zleceniobiorca może wystąpić z pismem do sądu w ramach ochrony własnego dobra. Trzeba jednak wiedzieć, że jednorazowa lub konstruktywna krytyka nie jest zaliczana do mobbingu. Żeby o nim mówić, musimy mieć do czynienia z postępowaniem ciągłym i długotrwałym.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *