Czym są fundusze kapitałowe?

Chcesz zainwestować swoje pieniądze przyszłościowo? Wybierz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK), dzięki którym możesz nie tylko pomnażać swoje pieniądze, ale również uzyskać dodatkową ochronę!

Zgodnie z definicją w ustawie ubezpieczeniowej ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które w skrócie określane są jako UFK czy ubezpieczenia inwestycyjne, są wydzielonymi funduszami aktywów, które są rezerwą ze składek ubezpieczeniowych i które są inwestowane w sposób wskazany w umowie ubezpieczenia. Co oznacza to w praktyce?

W ramach ubezpieczeniowych funduszów kapitałowych uzyskujemy dostęp do produktów inwestycyjnych oraz ochronę ubezpieczeniową – ubezpieczenie na życie. Dzięki temu fundusze kapitałowe pozwalają na wypłatę odszkodowania wtedy, gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną.

Wobec tego pieniądze wpłacane przez klienta UFK dzielone są na dwa cele – pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Inwestycje bazują na różnych instrumentach finansowych, na przykład takich jak akcje, obligacje.

Rodzaje ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

  • fundusze bezpieczne – mają najniższe ryzyko, ale nie dają wysokich zysków, inwestycje prowadzone są między innymi w obligacje Skarbu Państwa
  • fundusze stabilnego wzrostu i fundusze zrównoważone – najlepsze dla długoterminowych inwestycji, inwestują zarówno w bezpieczne instrumenty, jak i te agresywne, na przykład akcje
  • fundusze agresywne – dają największe zyski, ale z dużym ryzykiem, inwestują większość środków w akcje

Oferowane przez różne towarzystwa fundusze kapitałowe to dobry wybór zarówno dla osób, które chciałyby oszczędzać i pomnażać swoje pieniądze, jak i chciałyby otrzymać dodatkową ochronę ubezpieczeniową.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nawet fundusze bezpieczne niosą ze sobą ryzyko. W momencie sygnowania umowy z towarzystwem nie będziemy wiedzieli, ile będzie wynosił nas przyszły kapitał – nasze zyski lub straty zależne są od wyników inwestycyjnych funduszu i kosztów – opłat na rzecz towarzystwa.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *