Czy umowa pomiędzy spółką a jej funkcjonariuszem jest ograniczona?

Zawarcie umowy z funkcjonariuszem spółki kapitałowej jest poważnie ograniczone przez Kodeks spółek handlowych. Ważność niektórych umów jest zależna od spełnienia warunków określonych w tych przepisach.

Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki, kredytu lub poręczenia z prokurentem, likwidatorem, członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej lub członkiem komisji rewizyjnej wymaga akceptacji wydanej przez zgromadzenie udziałowców lub walne zgromadzenie. Celem tego ograniczenia jest zapewnienie partnerom lub akcjonariuszom spółki kapitałowej możliwości monitorowania sposobu wykorzystywania środków majątkowych dzielności. Daje to również możliwość, aby przeciwdziałać łamaniu interesów spółki.

Oprócz wyżej przytoczonych umów zgoda konieczna jest także w przypadku „pozostałych podobnych umów”, czyli sformułowanych tak, aby pozwalały na ponoszenie nieuzasadnionych korzyści kosztem spółki. Zawarcie określonych umów bez udzielenia zgodny przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie wiąże się z ich nieważnością. Akceptacja może zostać ogłoszona przed lub po sfinalizowaniu umowy, jednak nie później niż 2 miesiące po dokonaniu oświadczenia przez spółkę. Ustawa określa jednak przypadki expressis verbis, w których zgodna nie musi być wydana.

W sytuacji, gdy spółkę tworzy jeden przedstawiciel który jest tym samym jedynym członkiem zarządu, działanie prawne wykonywane pomiędzy nim a jego firmą wymaga formy aktu notarialnego.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *