Czy opłaca się inwestować w obligacje?

Na rynku inwestycyjnym są różne produkty finansowe, w które można lokować środki. Należą do nich zarówno obligacje, jak i fundusze obligacji. W zależności od sytuacji rynkowej raz zyskowniejsze są pierwsze, innym razem drugie.

Każda rzeczonych form inwestowania posiada swoje mocne i słabe strony. Pod kątem zarabiania szacowanych zysków nie różnią się od siebie za bardzo, ponieważ zyski zależą od pojawiających się czynników makroekonomicznych, tj. poziomu inflacji oraz wielkości stóp procentowych.

Obligacja jest papierem wartościowym wyemitowanym najczęściej przez skarb państwa. Ich nabycie to pewnego rodzaju kredyt dla emitenta, który po ustalonym okresie zobowiązuje się do oddania kwoty wraz z narosłymi odsetkami. Fundusz obligacji polega z kolei na inwestowaniu w obligacje. W zależności od wybranej strategii, kapitał lokowany jest w obligacjach o mniejszym lub większym stopniu ryzyka. W przypadku funduszu inwestor może korzystać z większej palety narzędzi finansowych i tym samym może zyskać wyższą cenę zakupu. Zarówno dla obligacji, jak i dla funduszy obligacji jest możliwość wykupienia papierów i spieniężenia środków przed nastaniem wyznaczonego terminu. W funduszach jest sposobność większej większego zróżnicowania portfela inwestycyjnego, a sposobność dokonywania transakcji z udziałem obligacji daje szansę funduszom na zarabianie dzięki wahaniom ich kursów. Zakup jednostek udziału w funduszach obligacji objęty jest prowizją w wysokości ok. 1-2%. Istnieje możliwość, aby jej nie płacić korzystając z internetowych kanałów dystrybuowania.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *