Czy istnieje konieczność wspomagania OFE?

W aktualnej sytuacji rynkowej coraz częściej zadajemy sobie pytanie czy wypłaty z ZUS oraz składki z OFE będą wystarczające na świadczenia dla przyszłych świadczeniobiorców. Należy zwrócić uwagę, że fundusze emerytalne zależą od sytuacji na giełdzie, dlatego przyszli emeryci powinni szukać dodatkowych form oszczędzania, aby zabezpieczyć sobie przyszłość.

Środki gromadzone na indywidualnych rachunkach w ramach pierwszego filaru nie są zagrożone, ponieważ w żaden sposób nie są aktywne oraz ze względu na waloryzację nie obejmuje ich inflacja. Wartości emerytur wypłacanych przez ZUS będą ulegały redukcji w konsekwencji zmian proporcji między liczbą osób pracujących a liczbą emerytów. Rozwiązaniem dla tego miało być wprowadzenie emerytur kapitałowych, których składki inwestowane są na giełdzie przez stworzone do tego fundusze emerytalne. Powszechnie wiadomo inwestowanie może wywołać duże zyski oraz podwyższenie emerytalnego kapitału, ale jednocześnie wiąże się również z dużym ryzykiem i może go zmniejszyć. Od jakiegoś czasu możemy obserwować zmianę warunków na rynku i jednocześnie ujawniamy negatywne elementy zaakceptowanych rozwiązań związanych z funduszami emerytalnymi. Zasadniczą wadą jest brak elastyczności w dostosowywaniu się do zmiennej sytuacji na rynkach, co pokazały lata 2001-2007, kiedy to fundusze uzyskały stopę zwrotu w skali 40-50%, a wzrost wartości nagromadzonego kapitału stał się znacznie szczuplejszy i przez długi okres utrzymywał się na poziomie nieustrzegającym go nawet przed inflacją.

W ramach dwóch systemów związanych ze świadczeniami emerytalnymi, osoby, które będą je w przyszłości pobierać nie mają zbyt wielkiego pola manewru, dlatego we własnym interesie korzystnym dla nich wyjściem jest wpłacanie składek na fundusz uzupełniający, który będzie zyskowniejszy od ZUS i jednocześnie bardziej dostosowujący się od OFE.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *