Czy dochody wspólnoty mieszkaniowej są opodatkowane?

Wszystkie środki przelane na konto spółdzielni mieszkaniowej z tytułu ulokowania posiadanego majątku nie są uznawane za przychód i nie trzeba odprowadzać od nich podatek dochodowy.

Opisany jest jednak pewne zastrzeżenie, by takie twierdzenie było prawdziwe. Niezbędne jest wykorzystywanie wypracowanych nadwyżek na cele statutowe. W kwestii zarządcy spółdzielni są to najczęściej opłaty eksploatacyjne lokali oraz inne remonty mające na celu poprawienie wartości zrzeszonych mieszkań.

Niestety problemy w owym zakresie podatkowym wciąż się pojawiają. Organizacje mieszkaniowe zazwyczaj generują nadwyżkę z racji opłat ich członków, jednakże stabilniejsze jednostki mogą sobie pozwolić na inwestycje w fundusze i inne dobra oszczędnościowe. Czy dochód uzyskany z oprocentowania także będzie zwolniony z konieczności opodatkowania?

Z reguły tak, ale zawsze trzeba złożyć wniosek o indywidualną opinię w lokalnym Urzędzie Skarbowym, by uniknąć kar za składanie nieprawdziwych zeznań. Dodatkowo ważne jest rzetelne scharakteryzowanie w opisie sytuacji ustalonych celów statutowych powołanej organizacji, by jednostki podatkowe mogły uwzględnić należne ulgi.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *