Co ma wpływ na proces sprzedaży funduszy?

Złożenie polecenia sprzedaży funduszu to pierwszy krok w realnym procesie jego zbycia. Ponieważ są to kroki uzależnione od kilku czynników, na zakończenie aktywności w tym obszarze trzeba najczęściej poczekać tydzień.

Wartość ceny sprzedaży posiadanych akcji zależy od kursu transakcji oraz od szybkości realizacji polecenia. W rzeczywistości rozpoczęcie procesu zaczyna się w momencie otrzymania prośby przez agenta transferowego. Pamiętajmy, gdy akcje tracą na wartości, realne wynagrodzenie za oddane fundusze może ulec obniżeniu.

Z zasady fundusz musi odkupić posiadane przez danego klienta dobra. Są jednak sytuacje opisane w ustawie o funduszach inwestycyjnych, które są zwolnione z tej konieczności. Z tym przypadkiem spotykamy się, gdy:

– wartość jednostek przeznaczonych do zbycia przekracza 10% całego majątku funduszu inwestycyjnego,

– dokonanie rzetelnej wyceny posiadanych przez klienta dóbr jest niemożliwe, z przyczyn nie wynikłych ze strony samego funduszu.

Pamiętajmy, jeśli zaistnieją wyżej scharakteryzowane incydenty, przełożenie transakcji zbycia akcji jest zgodne z prawem i nie podlega karze.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *