Odprowadzenie podatku od otrzymanej zaliczki

Obecnie popularne staje się wpłacanie zaliczek za wykupione usługi między przedsiębiorstwami. Polega to na uiszczeniu zaliczki przed realizacją świadczenia, w następnej kolejności kwotę powinno się u...

Jakie są warunki zatrudnienia młodocianych?

Przepisy regulują możliwość zatrudnienia osób młodocianych. Pracodawcy, którzy rozważają takie działanie muszą jednak uwzględnić liczne ograniczenia, jakie wiążą się z przyjęciem do pracy takiego pra...

Czym zajmują się organizacje związkowe?

W polskich przepisach prawa pracy interesy pracowników przedstawiane są przez organizacje związkowe. Ponad zakładowa organizacja zawodowa to ogólnokrajowy związek zawodowy, zrzeszenie związków zawodo...

Kto ma prawo do zwolnienia z podatku?

Warunkiem zwolnienia od podatku jest nie przewyższenie wartości opodatkowanej sprzedaży określonej w ustawie. Natomiast z tych norm są wyłączone działalności świadczące usługi prawnicze i doradcze. P...

Kto sporządza regulamin wynagrodzeń?

Pracodawca ma prawo ustanowić wewnętrzne akty prawne wiążące wszystkich zatrudnionych. Jednym z takich pism jest kodeks wynagrodzenia, w którym zawarte są zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikom....

Umowa zlecenie a urlop i okres wypowiedzenia

Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest to umowa o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tej formy zatrudnienia znajdują się w Kodeks...

Kto nie musi się martwić o podatek VAT?

Podatek VAT, inaczej mówiąc podatek od towarów i usług, jest najbardziej popularny wśród krajowych właścicieli firm. Przepisy opisują sytuacje, w których należy przyjąć opodatkowanie oraz kiedy można...

Jakie firmy odprowadzają podatek ryczałtowy?

Ryczałtowe opodatkowanie oznacza, że przychodów nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi na ogólnych zasadach. Płatnik ma obowiązek odjąć całość należnego podatku z realizowanej operacji, a uz...