Historia Kodeksu Karnego w Polsce

Aby ludzie w każdym państwie mogli normalnie żyć, niezbędny jest zbiór zasad i reguł, według których, obywatele danego kraju będą postępować. W przeciwnym wypadku, może zapanować chaos, gdyż ludzie b...